30641 - Για τον επόμενο

Ν. Λυγερός

Β: Ο μικρός δεν μιλά ακόμα.
Δ: Δεν μιλά ή δεν ακούει;
Β: Ακούει…
Δ: Τι;
Β: Εμάς…
Δ: Και τον θόρυβο;
Β: Ποιο θόρυβο;
Δ: Όταν μιλάτε όλοι μαζί.
Β: Δεν το σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να τον ενοχλεί.
Δ: Αφού υπάρχει δυσκολία, υπάρχει εμπόδιο.
Β: Και τι να κάνουμε;
Δ: Να μιλάτε στη σειρά… Ένας, ένας.
Β: Για να ξέρει από πού προέρχεται το σήμα…
Δ: Και να τον κοιτάτε!
Β: Στα μάτια.
Δ: Πάντα. Για να βλέπει και το στόμα.
Β: Τόσο άμεσα;
Δ: Και με σύντομες προτάσεις.
Β: Για να ξέρει τι θέλουμε.
Δ: Για να ακούει τον ήχο, δίχως θόρυβο, δίχως εμπόδια.
Β: Θα το προσπαθήσουμε.
Δ: Να το κάνετε. Αν μείνετε στην προσπάθεια…
Β: Τι;
Δ: Απλώς θα υποφέρει ένας αθώος άσκοπα.
Β: Και πρέπει να είμαστε Δίκαιοι.