3068 - Ένα χελιδόνι πάνω από τα χείλη

N. Lygeros

Παλιά η γιαγιά δεν έδειχνε 
το χαμόγελό της. 
Δεν έπρεπε. 
Έτσι ήταν στα βουνά μας. 
Μετά τον πόλεμο όμως, 
άλλαξε και η σιωπή. 
Είχαν περάσει οι πέντε κινήσεις. 
Και τώρα όταν χαμογελάς 
βλέπω ένα χελιδόνι 
πάνω από τα χείλη σου.