Νέες μέθοδοι αναζήτησης μεγάλων πρώτων αριθμών μέσω συνάρτησης Ramanujan

Ν. Λυγερός

Αθανάσιος Λιπορδέζης & Νίκος Λυγερός : “Νέες μέθοδοι αναζήτησης μεγάλων πρώτων αριθμών μέσω συνάρτησης Ramanujan”. Μαθηματική εβδομάδα περίπτερο 8 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Αίθουσα Α. 09/03/2012.