30764 - Το κριτήριο της εφημερίδας Petit Journal

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε την σημασία μίας προσωπικότητας στην εποχή της γιατί ακόμα κι αν αυτή έχει κριθεί a posteriori σημαντική αυτό δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι ήταν κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ένα κριτήριο πολύ ειδικό είναι αυτό της εφημερίδας Petit Journal. Πράγματι, καθώς επρόκειτο για μια εικονογράφηση, έπρεπε απαραίτητα η επιλογή να είναι σημαντική ώστε να προσελκύει από τη μία πλευρά αγοραστές, αλλά να είναι οπτική από την άλλη πλευρά για τους γραφίστες. Είναι φανερό επιπλέον ότι να είναι στην εφημερίδα Petit Journal αρκετές φορές αποτελεί μία απόδειξη αυτής της σημασίας. Αν επιπρόσθετα αυτή η προσωπικότητα δεν είναι γαλλική, αυτό το κριτήριο είναι ακόμα πιο σχετικό εφόσον η εφημερίδα Petit Journal έδινε μια προτίμηση σε γαλλικά θέματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης αυτού του κριτηρίου είναι αυτό του Βασιλιά Γεώργιου Α’ της Ελλάδας. Πράγματι μετράμε τουλάχιστον τέσσερα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Petit Journal που ασχολούνται με τη ζωή του. Αυτός ο βασιλιάς που κατέχει το ρεκόρ διάρκειας, εφόσον ήταν κυβερνήτης για μισό αιώνα στην Ελλάδα από το 1863 έως το 1913, αυτός ο Πρίγκιπας της Δανίας που έγινε Βασιλιάς της Ελλάδας είχε μία επιρροή στο σύνολο της Ευρώπης μέσω της θαρραλέας του διπλωματίας μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο με την εξέλιξη της Ελλάδας και την απελευθέρωσή της σταδιακά, την αντιπαράθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία λόγω της ζώνης επαφής με την Ευρώπη και τέλος μέσω των απαρχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσω των βαλκανικών πολέμων και αυτού στην Ανατολή. Η παρουσία του στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Petit Journal δεν είναι λοιπόν μία έκπληξη αλλά μία επιβεβαίωση. Είναι φανερό ότι θα μάθουμε όλο και περισσότερα γι’ αυτόν μετά από περαιτέρω μελέτες πάνω στη βασιλεία του αλλά είναι ήδη από τώρα φανερό ότι το παράδειγμά του επεξηγεί το κριτήριο της εφημερίδας Petit Journal.