30770 - Αναδρομική ανάλυση και στρατηγική μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Αν εξετάσουμε την ιστορία ως μια αναδρομική ανάλυση, μπορούμε να προετοιμαστούμε για την στρατηγική του μέλλοντος. Πολλά προβλήματα της ιστορίας δεν έχουν λυθεί ακόμα και η επίλυση τους θα χρειαστεί στρατηγική, αφού αυτή ανήκει στο μέλλον. Έτσι δεδομένα που ανήκουν στο παρελθόν μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω της Έξυπνης Ιστορίας και στη συνέχεια να γίνουν στοιχεία μιας στρατηγικής ανάπτυξης. Μια παρτίδα σκάκι που εξετάζουμε σε μια αρχική θέση μπορεί να συνεχιστεί αλλά οι γνώσεις των προηγούμενων κινήσεων μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή των τακτικών. Η αναδρομική ανάλυση δείχνει τις διασταυρώσεις και υποστηρίζει τις διακλαδώσεις. Με αυτήν την έννοια μια σκακιστική θέση αποκτά μια δυναμική που δεν φαινόταν αρχικά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα στρατηγικά παίγνια, όπως το go και το shogi. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι και η ιστορία έχει αυτήν την ιδιότητα έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω της στρατηγικής. Αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο ως διαφορά σε σχέση με την γραμμική ανάλυση, όταν το πρόβλημα υπάρχει εδώ και δεκαετίες ή ακόμα και αιώνες. Με άλλα λόγια γίνεται μια ενσωμάτωση του Χρόνου, η οποία υποστηρίζει στρατηγικές λύσεις κρίσεων και όχι μόνο τακτικές λύσεις. Όσο πιο βαθιά είναι τα προβλήματα τόσο πιο αποτελεσματική είναι αυτή η προσέγγιση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αναγνωρίσεις των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Τα προβλήματα που έχουν βάθος χρόνου απαιτούν αυτή τη μεθοδολογία. Έτσι οι ασκήσεις είναι απαραίτητες στα στρατηγικά παίγνια πριν τις πρώτες αναγνώσεις της ιστορίας γιατί η ιστορία της Ανθρωπότητας δεν είναι μόνο μια γραμμική συνέχεια που είναι μονοδιάστατη, αλλά πολυκυκλική και η νοημοσύνη είναι αναγκαία συνθήκη αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί σε σκέψη για να κατανοήσει την πολυκυκλικότητα του θέματος.