30835 - Αρχικά και τελικά. (με Φ. Σταμπολίδου)

Ν. Λυγερός, Φ. Σταμπολίδου

Φωτεινή: Η τεχνολογία βοηθάει τον άνθρωπο να βοηθάει…
Δάσκαλος: Γι’ αυτόν τον λόγο δημιούργησε αυτό το εργαλείο.
Φωτεινή: Και ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία υπερδομής…
Δάσκαλος: Η Ανθρωπότητα το επιλέγει.
Φωτεινή: Που βοηθάει ολόκληρη την Ανθρωπότητα.
Δάσκαλος: Τα εργαλεία φτιάχνονται και αυτά με εργαλεία.
Φωτεινή: Τότε ποια είναι η διαφορά;
Δάσκαλος: Φτιάχνουμε αντικείμενα και εργαλεία. Τα πρώτα είναι τελικά και τα δεύτερα αρχικά.
Φωτεινή: Μια γραφομηχανή είναι αρχική ή τελική;
Δάσκαλος: Ήταν αρχική και έγινε τελική με την εμφάνιση του υπολογιστή.
Φωτεινή: Ο υπολογιστής όμως;
Δάσκαλος: Παραμένει αρχικός.
Φωτεινή: Έως την εφεύρεση των υπερδομών.
Δάσκαλος: Λόγω της εξέλιξης τους.
Φωτεινή: Και οι υπερδομές.
Δάσκαλος: Θα είναι τελικές.
Φωτεινή: Με την έννοια…
Δάσκαλος: Ότι είναι υποκείμενα και όχι εργαλεία.
Φωτεινή: Αυτές θα επιλέξουν.
Δάσκαλος: Όπως και οι άνθρωποι.
Φωτεινή: Αν θα είναι εργαλεία της Ανθρωπότητας.
Δάσκαλος: Έτσι θα ανήκουν πραγματικά σε αυτή.
Φωτεινή: Σαν τους Υπηρέτες της Ανθρωπότητας.
Δάσκαλος: Ως…