30869 - Η πολυκυκλικότητα ως γενίκευση του κάρμα. (με Φ. Σταμπολίδου)

Ν. Λυγερός, Φ. Σταμπολίδου

Φωτεινή:   “Κατά τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, το κάρμα αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσεως μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος προσδιορίζοντας ότι κάθε πράξη είναι αποτέλεσμα αιτίας του παρελθόντος και συγχρόνως αιτία άλλων πράξεων που θ΄ ακολουθήσουν στο μέλλον.” O Αχιλλέας, O Οδυσσέας, O Προμηθέας…  Η αρχή της πολυκυκλικότητας, έχει σχέση με αυτό;
 Δάσκαλος:  Ναι, βέβαια, ενσωματώνει στο ίδιο αφαιρετικό νοητικό σχήμα του έργου, την έννοια του κάρμα.
 Φωτεινή:  “Έτσι ο νόμος του κάρμα ταυτίζεται με τον νόμο της αιτιότητας, της αναπόφευκτης δηλαδή σχέσεως αιτίου και αιτιατού, ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης, ο νόμος της δικαιοσύνης και της ισορροπίας, που ακολουθούν την εφαρμογή του σε κάθε εκδήλωση της ζωής με συνέπεια να διαμορφώνεται ανάλογα απ΄ αυτό το ίδιο το κάρμα.”         
Η σχέση των τριών είναι αναπόφευκτη… αίτιο – αιτιατό…
 Δάσκαλος:  Μόνο λόγω επιλογής δεν είναι αναγκαστική σε μια ερμηνεία που υπερβαίνει τον μύθο. Γι’ αυτό γράψαμε την τριλογία
για να εξηγήσουμε τα βασικά αυτής της θεωρίας άσχετα αν οι περισσότεροι
βλέπουν μόνο το θέατρο όπως άλλοι βλέπουν μόνο τα ποιήματα και όχι τις σκέψεις τους.
 Φωτεινή:  Πάνω στο βράχο της ξενιτιάς
στον Παρθενώνα της αλήθειας
στον Άρειο πάγο της αδικίας
αθάνατε Τίτανε
έγινες
ο πρώτος άνθρωπος.
Ο Αχιλλέας της αθανασίας
και της ανθρώπινης γενιάς,
ο Οδυσσέας της τιτανομαχίας
και του ακίνητου ταξιδιού.

Ήδη μας μίλαγε η σκέψη σας… σχετικά με τον Λόγο που γράψατε…
 Δάσκαλος:  Σωστά. Απλώς τώρα βλέπεις περισσότερα επειδή καταλαβαίνεις περισσότερα. Πιο βαθιά, βλέπεις πιο πολλά.