30870 - Πολυκυκλική Ακολουθία. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά

Βασιλική:  Η απελευθέρωση του Προμηθέα είναι το ανάλογο της ανάληψης;

Δάσκαλος:  Ναι, στο γενικευμένο πλαίσιο.

Βασιλική:  Kαι είναι αυτό που επιτρέπει την αλλαγή κύκλου και όχι φάσης και που επιτρέπει

Δάσκαλος:  Ναι, είναι αναγκαία συνθήκη για την εξέλιξη.

Βασιλική:  την επιστροφή

Δάσκαλος:  Ναι, ως επανατοποθέτηση.

Βασιλική:  Ο Χριστός εμπεριέχει τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα  και τελικά τον Προμηθέα.

Δάσκαλος:  Ναι, ως νοητικό σχήμα και στη σειρά.

Βασιλική:  Ναι, ναι.

Δάσκαλος:  Αχιλλέας στα 12, Οδυσσέας στα 30, Προμηθέας στα 33.

Βασιλική:  Μέσα σας, o Αχιλλέας, o Οδυσσέας, o Προμηθέας, o Χριστός και η πολυκυκλική επιστροφή.

Δάσκαλος:  Ναι, γι’ αυτό σ’ αρέσει Bahai ως σχήμα.

Βασιλική:  “Η ευημερία της ανθρωπότητας, η ειρήνη και η ασφάλειά της δεν θα είναι εφικτές παρά μόνο όταν εδραιωθεί σταθερά η ενότητά της.”

Δάσκαλος:  Ναι, είναι απαραίτητο.

Βασιλική:  Είναι αυτό που μας είχατε πει στην Κύπρο για την Ανθρωπότητα…

Δάσκαλος:  Ναι, ακριβώς.

Βασιλική:  H επικράτηση του καλού δεν είναι ένας από τους απώτερους σκοπούς μας; Η βοήθεια; Η Ανθρωπότητα κι ο Χρόνος; Αγαπάτε αλλήλους; Αγαπάτε την Ανθρωπότητα;

Δάσκαλος:  Σωστά, έτσι είναι.

Βασιλική:  Είναι τυχαίο που η έδρα της bahai είναι στους Άγιους Τόπους;

Δάσκαλος:  Καθόλου…

Βασιλική:  Κάθε φορά που αλλάζει ο κύκλος διευρύνεται κιόλας;

Βασιλική:  O Χριστός όταν μιλούσε στη συναγωγή – ως κομβικό σημείο και καταγεγραμμένο ήταν στα 12. Στα δύο… Το νωρίτερο έχει να κάνει με την ανάγκη;

Δάσκαλος:  Ναι, πάντα.

Βασιλική:  Τους κινδύνους που υπάρχουν κατά της Ανθρωπότητας;

Δάσκαλος:  Μόνο αυτοί μας απασχολούν.

Βασιλική:  Υπάρχει περίπτωση να έχει ανάγκη η Ανθρωπότητα και ο Χρόνος να μην το επιτρέψει;

Δάσκαλος:  Ποτέ, απλώς η βαρβαρότητα μπορεί να είναι εμπόδιο.

Βασιλική:  Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το προσπελάσει ή θα το προσπελάσουν;

Δάσκαλος:  Ναι, είναι θέμα Χρόνου!

Βασιλική:  Οι γενοκτονίες είναι ένα εμπόδιο…

Δάσκαλος:  Το πιο σημαντικό.

Βασιλική:  Γι’ αυτό είναι το πρώτο στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας, για να μπορεί να συμβαδίζει η Ανθρωπότητα με τον Χρόνος της, οντολογία-τελολογία;

Δάσκαλος:  Ναι, ακριβώς.

Βασιλική:  Η ολοκλήρωση του έργου: αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε την Ανθρωπότητα.

Δάσκαλος:  Σωστά, αυτό είναι το πρέπον.