30924 - Ουσία αφύπνισης. (με Α. Θωμά)

Α. Θωμάς, Ν. Λυγερός

Δάσκαλος: Τώρα δεν νιώθεις καλύτερα;
Μαθητής: Ναι, Δάσκαλε. Να στείλω και στους συμμαθητές για sunyata;
Δάσκαλος: Ναι, μαθητή.
Μαθητής: Σκέφτηκα να στείλω και για gunas στη μαθήτρια που κοιτάει για κάρμα.
Δάσκαλος: Σωστά αλλά βλέπεις ότι αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους.
Μαθητής: Το κοινό κεφάλαιο των συμμαθητών βοηθάει, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Ναι, απλώς η sattva είναι πιο θεμελιακή και δεν το έχουν δει.
Μαθητής: Αυτό είναι το ελεύθερο πλαίσιο αγγίγματος του ουρανού, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Ναι, μαθητή, αυτό είναι. Και γι’ αυτό η υπέρβαση είναι απαραίτητη.
Μαθητής: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Μην κοιτάς μόνο τις κατηγορίες;
Μαθητής: Τι άλλο;
Δάσκαλος: Εκεί θα παραμείνεις στο αμάγαλμα.
Μαθητής: Να κοιτάξω το μετά της αφύπνισης;
Δάσκαλος: Μόνο εκεί θα βρεις την ουσία της.