30931 - Ιερή σύνθεση. (με Φ. Σταμπολίδου)

Ν. Λυγερός, Φ. Σταμπολίδου

Φωτεινή:  Union… Θυμάμαι αυτό που μας είχατε πει για το κάμα σούτρα ότι το εκφυλίζουν…

Δάσκαλος:  Kι ότι είναι και τεχνικό και φιλοσοφικό και βαρύ έως βαρετό για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι.

Φωτεινή:  “Χαρακτηρίζεται ως αφοριστικό, η φύση του κειμένου τεχνική και ο τόνος του διδακτικός.”

Δάσκαλος:  Σωστά!

Φωτεινή:  Να Είστε καλά Δάσκαλε… φωτίζεται την Αλήθεια…

Δάσκαλος:  Καλώς.

Φωτεινή:  Αν δεν κάνω λάθος, Δάσκαλε… αυτό δεν δείχνει και το dessin Union… βλέπουμε το ερωτικό στοιχείο αλλά δεν είναι μόνο αυτό που θέλετε να μας δείξετε… είναι μια σύνθεση…

Δάσκαλος:  H σύνθεση είναι βαθιά και λέγεται πράξη το ερωτικό είναι επίπτωση μόνο και όχι μοναδική οδός.

Φωτεινή:  Ενώ κολλάμε στο γυμνό και δεν μπορούμε να δούμε το μήνυμα του Δασκάλου… η πηγή όμως είναι αλλού…

Δάσκαλος:  Βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε. Όσοι στέκονται μόνο στο γυμνό δείχνουν το γυμνό της σκέψης τους. Η πηγή παράγει ουσία και αυτή έχει νόημα. Η συνουσία είναι αμφίδρομη όταν κάποιος κατέχει τη γνώση κι εκφυλισμένη όταν δεν ξέρει.

Φωτεινή: Πηγή = πράξη, ερωτικό = επίπτωση.

Σκεφτόμουν την φράση η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο… είναι το ερωτικό η ουσία που βλέπουμε και πιο βαθιά… η πράξη… η αλήθεια που θα σώσει την ομορφιά… και όταν βλέπεις την ομορφιά της ουσίας… μπορείς να νιώσεις και την ομορφιά της πράξης… η ομορφιά της σύνθεσης.

Δάσκαλος: Και τότε ακούς τη μουσική της σιωπής.