30950 - Κάθε ψυχή

Ν. Λυγερός

Κάθε ψυχή
των μικρών
ανθρώπων
είναι ευάλωτη
πριν μάθει
για τη συλλογική
μνημοσύνη
της Ανθρωπότητας
έτσι είστε
υπεύθυνες
για το έργο
που διαδίδεται
γιατί ακούν
τι λέτε
και ο Λόγος
δεν είναι
μόνο λόγια
σκεφτείτε το
γιατί είναι
αποστολή
για σας
μαθήτριες.