31127 - Μετά την αντεπίθεση. (με Α. Θωμά).

Α. Θωμάς, Ν. Λυγερός

– Το αρσενικό στοιχείο ως έκφραση αποφασιστικότητας, Δάσκαλε;
– Ναι, ενώ το θηλυκό είναι της υπέρβασης.
– Μέσω δοτικότητας;
– Όχι, συμπληρωματικότητας.
– Γι’ αυτό μιλάτε για την κενότητα; Επειδή τίποτα δεν είναι μόνο του;
– Ακριβώς. Επειδή τίποτα δεν έχει αξία από μόνο του. Έτσι βλέπεις πόσο πιο βαθιά μπορούμε με το κείμενο να πάμε από το αντικείμενο.
– Μάλιστα, Δάσκαλε.
– Αυτό σου δίνει και μια προσέγγιση πιο φιλοσοφική για το Kama Sutra. Διότι πολλοί ξεχνούν ότι πρόκειται και πάλι για Sutra κι όχι μόνο για Kama, μαθητή.
– Με την ένωση βιώνουμε την υπέρβαση;
– Και την απόφαση της πράξης.
– Γι’ αυτό έχουμε σώμα;
– Είναι μέσον του πνεύματος, αφού έχει τις αισθήσεις του. Τι άλλο είναι το σώμα; Πάρεξ αισθήσεις του πνεύματος.
– Κατάλαβα, όλα για την ελευθερία της Ανθρωπότητας, Δάσκαλε.