31253 - Η έννοια του Soma

Ν. Λυγερός

Η έννοια του Soma
που επινόησε
ο Carathéodory
χωρίς να το ξέρεις
ανήκει στη βαθύτητα
διότι ενσωμάτωσε
τις γνώσεις του
στην Ανάλυση
μέσα στην Άλγεβρα
μέσω της θεωρίας
συνόλων με μερική διάταξη
για να βρει
και ν’ αναδείξει
ένα θεμέλιο
πιο βαθιά
στην υπερδομή
που υποστηρίζει
αυτή τη σύνδεση
δίχως να φαίνεται
στην επιφάνεια
των πρακτικών
και των δράσεων
των ερευνητών.