31319 - Η αλήθεια περί Τουρκίας

Ν. Λυγερός

Λόγω της ενισχυμένης τουρκικής προπαγάνδας, ακόμα και στην Ελλάδα πολλά άτομα πιστεύουν ότι η σύγχρονη Τουρκία και την εννοούν με αυτή την ονομασία, γεννήθηκε μόνο το 1923 χάρη στη Συνθήκη Λωζάννης. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική και αυτό αποδεικνύει η Έξυπνη Ιστορία που εξετάζει στρατηγικά τις πηγές, δηλαδή τις Συμφωνίες και τις Συμβάσεις μέσα στο Κείμενό τους. Αν εξετάσουμε λοιπόν πώς υπέγραψε μερικά κείμενα θα έχουμε αποτελέσματα που δεν εξαρτιούνται από την προσέγγισή μας, αλλά από τα ίδια τα μέρη των συμφωνιών.
Η Ανακωχή Μούδρου υπογράφεται το 1918 από τη Βρετανική Κυβέρνηση σύμφωνα με τους Συμμάχους και την Οθωμανική Κυβέρνηση. Η Συμφωνία Σεβρών υπογράφεται το 1920 αφενός από όλους τους Συμμάχους και αφετέρου από την Τουρκία και όχι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία υπογράφει επίσης τη Συνθήκη Καρς στις 13 Οκτωβρίου 1921. Η Τουρκία υπογράφει τη Γαλλο-Τουρκική Συμφωνία στις 20 Οκτωβρίου 1921. Η Τουρκία υπογράφει την Ανακωχή Μουδανιών στις 11 Οκτωβρίου 1922.
Και το ερώτημα είναι απλό αφού η Τουρκία λέει ότι επίσημα υπάρχει από το 1923 ποιος υπέγραψε τις προηγούμενες Συνθήκες και Ανακωχές αφού δεν ήταν Οθωμανική η αναφορά; Κι αφού έχουμε τη χρήση της ίδιας ονομασίας και στη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 ποια είναι η διαφορά που μόνο η Τουρκία βλέπει λόγω παράλογης προπαγάνδας;