31320 - Το υπόβαθρο της Συνθήκης Σεβρών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το υπόβαθρο της Συνθήκης Σεβρών του 1920 είναι πολύ πιο βαθύ απ’ ότι πιστεύουν οι περισσότεροι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια συμφωνία σε διμερές επίπεδο. Η Συνθήκη Σεβρών είναι μια διεθνής Συνθήκη και ανήκει στις λεγόμενες πέντε Συνθήκες των προαστίων του Παρισίου που υπέγραψαν οι Συμμαχικές Δυνάμεις με τους εχθρούς τους: Versailles 28/6/1919, Saint-Germain-en-Laye 10/9/1919, Neuilly-sur-Seine 27/11/1919, Trianon 4/6/1920, Sèvres 10/8/1920 διαδοχικά με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τελικά με την Τουρκία. Και οι Κύριες Συμμαχικές Δυνάμεις ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η Γαλλία, Ιαπωνία και η Ιταλία. Και για όσους, η παρουσία της Ιαπωνίας είναι παράξενη απλώς να τους υπενθυμίσουμε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Ιαπωνική Αυτοκρατορία υπέγραψαν δύο συμφωνίες στο Λονδίνο στις 30 Ιανουαρίου 1902 και στις 12 Αυγούστου 1905. Οι άλλες Συμμαχικές Δυνάμεις που υπέγραψαν τη Συνθήκη Σεβρών είναι η Αρμενία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, το Χαντζαζ, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, το Σερβο-κροατο-σλοβενικό Κράτος και η Τσέχο-Σλοβακία. Είναι όλες αυτές οι Δυνάμεις που υπέγραψαν τη Συνθήκη ενάντια στην Τουρκία. Μάλιστα λόγω Βρετανικής Αυτοκρατορίας υπέγραψε και ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα-Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και η Ινδία. Έτσι για να ξέρουμε για ποιο υπόβαθρο μιλούμε και να μην πέφτουμε στην παγίδα της προπαγάνδας της Τουρκίας.