31349 - Ο φάρος

Ν. Λυγερός

Ο φάρος
έγινε
με τα χέρια
της χαράς
και πήρε
τη θέση του
πάνω
στο τζάκι
για να βλέπει
η μαθήτρια
ότι το έργο
υλοποιείται
όταν υπάρχει
πίστη
κι ότι η υπέρβαση
επιτρέπει
την εξέλιξη
κι αυτό
αλλάζει
το βλέμμα
που έχουμε
πάνω
στον κόσμο.