31503 - Με το πάθος

Ν. Λυγερός

Με το πάθος
του ντουντούκ
ανακαλύψαμε
την έννοια
του σπάνιου
που δημιουργεί
τη διαφορά
εκεί όπου
όλα είναι
ομοιόμορφα
κι έτσι
η Ανθρωπότητα
εμπλουτίζεται
δίχως όριο
επειδή
κάποιος
έμαθε
να βοηθάει
τη βοήθεια
λόγω
ανάγκης
της εξέλιξης.