31572 - Το σπίτι του Χριστού

Ν. Λυγερός

Το σπίτι του Χριστού
είναι πάντα ανοιχτό,
έρχεται και φεύγει
όποιος θέλει
κι όποτε θέλει,
ενώ τα δικά μας
είναι κλειστά
κι ας πιστεύουμε
ότι είμαστε χριστιανοί.
Η ημέρα του Κυρίου
είναι η Κυριακή
κι είναι πάντα στην αρχή
ενώ εμείς θεωρούμε
ότι όλες οι άλλες
είναι δικές μας
και την βάζουμε
στο τέλος των εργασιών
γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε
ότι η Κυριακή
είναι κάθε μέρα
όταν παράγουμε
το αναγκαίο έργο.