3164 - Σκέψεις περί εφοδιαστικής αλυσίδας στο Αρτσάχ

N. Lygeros

  • Post Category:Articles

Η στρατηγική μορφολογία και το γεωφυσικό ανάγλυφο του Αρτσάχ αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξετάζοντας το θέμα μακροπρόθεσμα, πρέπει να υπολογίσουμε κάποιες παραμέτρους που φαίνονται ως απλές λεπτομέρειες σε τοπικό επίπεδο. Για να μην έχουμε σημεία που να αποτελούν εύκολους στόχους, είναι απαραίτητο να έχουμε μία διάταξη ελαφριά, ευέλικτη και ανθεκτική. Έτσι, όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν είναι συνετό να έχουμε μονάδες εκτεθειμένες σε εχθρικές πτήσεις. Επιπλέον, το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος όπως και το τηλεφωνικό δίκτυο δεν χρειάζεται να βασίζονται αποκλειστικά στα ηλεκτρικά καλώδια. Στις μέρες μας, η κινητή τηλεφωνία αποδεικνύει ότι ένα δίκτυο χαμηλής έντασης μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από ασύρματο δίκτυο. Αυτή η τεχνολογία περιορίζει τον αριθμό των στόχων και έχει το πλεονέκτημα να μη βασίζεται πλέον σε μια συμβατική σύνδεση του δικτύου. Αυτό το τελευταίο σημείο εμποδίζει τη διακοπή των γραμμών. Επιπλέον, προσαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα στην περίπτωση ορεινού ανάγλυφου που θα χρειαζόταν επίπονη εργασία για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων. Το ασύρματο δίκτυο επιτρέπει να υπερπηδηθούν αυτές οι δυσκολίες και επιπλέον τη γρήγορη επανασύνδεση σε περίπτωση βίαιης επίθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ο πληθυσμός θα είχε από μια άποψη καλύτερη προστασία και καλύτερη υπηρεσία επανασύνδεσης σε περίπτωση απότομης διακοπής των γραμμών. Βέβαια, αυτή η τεχνολογία συνεπάγεται κάποιο επιπρόσθετο κόστος για την αρχική εγκατάσταση. Ωστόσο, σ’ ένα πλαίσιο όπου τα κονδύλια της διασποράς συνεισφέρουν για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της χώρας, είναι προτιμότερο να γίνονται επενδύσεις σε λύσεις περισσότερο ανθεκτικές. Από τη μια πλευρά, διότι ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και από την άλλη, διότι όταν το ενδιάμεσο είναι σταθεροποιημένο, ενισχύεται μία ζώνη η οποία θεωρείται μόνο ως ενδιάμεση. Τέτοιες σκέψεις μάς βοηθούν να προσεγγίσουμε σφαιρικά τους προβληματισμούς για το Αρτσάχ. Είναι καλύτερα να επενδύσουμε με τρόπο διάχυτο προς όλες τις κατευθύνσεις, για να πετύχουμε ένα ολικό αποτέλεσμα, παρά να περιοριστούμε σε τοπικές εγκαταστάσεις οι οποίες σε περίπτωση συγκρούσεων μετατρέπονται σε εν δυνάμει στόχους. Άρα, είναι προτιμότερο να επιδιώξουμε τη βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών για να καταστούν προσβάσιμα τα απομονωμένα χωριά, παρά να αναμένουμε από τους κατοίκους να αντεπεξέλθουν μέσα σε αντίξοες συνθήκες χωρίς τη γενική υποστήριξη. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να απαλλαχτούμε από τις συνήθειες του παρελθόντος που έτειναν προς τη συγκέντρωση υπηρεσιών και που έδειξαν τις αδυναμίες τους μέσα σε εξελικτικές καταστάσεις. Το Αρτσάχ αποτελεί ένα εξαιρετικά εξελικτικό πλαίσιο όπου η εφαρμογή κλασικών λύσεων δεν μπορεί παρά να αναστείλει την ανάπτυξη της χώρας. Η αναζήτηση λύσεων όσον αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα, πρέπει να ενταχθεί σε εθνικό επίπεδο και να βοηθήσει πλάγια τις τοπικές πρωτοβουλίες. Ενώ το αντίθετο θα οδηγήσει μόνο και μόνο στα λάθη του παρελθόντος.