Επίσκεψη του Νίκου Λυγερού στο στρατόπεδο «ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» μετά από πρόσκληση του Ταξιάρχου Κυριάκου Δημήτριου

Ν. Λυγερός

Επίσκεψη του Νίκου Λυγερού στο στρατόπεδο «ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» μετά από πρόσκληση του Ταξιάρχου Κυριάκου Δημήτριου. Αλεξανδρούπολη, 05/10/2012.

S2130005

S2130007

S2130010

S2130013

S2130015

S2130017

S2130018

S2130019

S2130020

S2130021

S2130022

S2130023

S2130024

S2130028

S2130060

S2130064

S2130068