31889 - Πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

-Τώρα διάβασες το έργο του Φιλίππου;
-Ναι, Δάσκαλε.
-Άρα ούτε το έργο της Μαρίας σου είναι άγνωστο.
-Έχετε δίκιο.
-Τότε γιατί ρωτάς;
-Διότι ήθελα περισσότερο φως.
-Θα το έχεις αφού ρωτάς.
-Χαίρομαι, Δάσκαλε.
-Ο ρόλος ήταν ο ίδιος.
-Τότε γιατί;
-Τα συντηρητικά στοιχεία.
-Ήταν αντιδραστικά;
-Δεν ήθελαν την αλλαγή.
-Λόγω παράδοσης.
-Λόγω έλλειψης ανθρωπιάς.
-Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς…
-Δεν ήθελαν την καινοτομία.
-Μα δεν ήταν ανατρεπτική.
-Απλώς τεράστια ανθρώπινη.
-Και δεν την άντεχαν.
-Σωστά.
-Μα αυτό είχε επιπτώσεις για μας.
-Όχι όμως για τον Χριστό.
-Το καταλαβαίνω, Δάσκαλε.
-Αυτό έχει σημασία.
-Είμαστε λοιπόν μαθήτριες.
-Όλοι σας είστε μαθητές.