32324 - Η προετοιμασία του αγάλματος

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία του αγάλματος
είναι απαραίτητη
για να φανεί
η προσφορά
της Ελλάδας
στη Γερμανία
με την προτομή
του Καραθεοδωρή
να βρίσκεται
κι εκεί
που δημιούργησε
τα μαθηματικά
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.