32375 - Ύψος και Βάθος

Ν. Λυγερός

Μ: Πριν τη βαθύτητα, δεν είχα δει τη διαφορά και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ βάθους και ύψους.
Δ: Επειδή είναι μία βαθύτερη κωδικοποίηση της υπέρβασης.
Μ: Γι’ αυτό εκεί που νόμιζα ότι ήσασταν κιονόκρανο, κατάλαβα τελικά ότι ο Δάσκαλος είναι στυλοβάτης.
Δ: Έχεις δει κιονόκρανο να στέκεται μετέωρο;
Μ: Όχι, Δάσκαλε.
Δ: Ο Δάσκαλος υπάρχει εν δυνάμει ακόμα και αν δεν έχει μαθητές.
Μ: Λόγω της φύσης του. Ενώ ο μαθητής δεν υπάρχει χωρίς Δάσκαλο…
Δ: Ο στυλοβάτης είναι στο βάθος για να σηκώσει το κιονόκρανο.
Μ: Έτσι ο μαθητής με την υπέρβαση αγγίζει τα ύψη λόγω του βάθους του Δασκάλου.
Δ: Στο βάθος η απελευθέρωση, στα ύψη η ελευθερία.
Μ: Δηλαδή τα δύσκολα για σας, τα εύκολα για μας.
Δ: Όταν ο Δάσκαλος σε κρατά μόνο από τα χέρια κι εσύ δεν κρατάς τίποτα αλλά απλώς πετάς, είναι ήδη δύσκολο.
Μ: Μα τότε φαίνονται μόνο οι μαθητές από μακριά!
Δ: Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μ: Η ανάδειξή μας.
Δ: Για να είστε ελεύθεροι.
Μ: Και να ανήκουμε στην Ανθρωπότητα.
Δ: Αυτό είναι διάδοση του έργου.
Μ: Οι μαθητές που πετούν ελεύθεροι.