3247 - Καταγραφή σημειώματος του Κ. Καραθεοδωρή περί Υπουργείου

N. Lygeros

  • Post Category:Articles
ΥπουργείονΒούλγαρης, Σοφιανόπουλος, Σολιότης, Τσάτσος,
Βαρβαρέσος, Ματζαβίνος, Κουτσομουντόπουλος,
Κασιμάτης, Δημητρακόπουλος, Ζάκκος, Μπαλάνος,
Σβαρούνης, Κεραντώσης, Ματάσης, Ζακυνθινός,
Παρασκευόπουλος, Λεβίδης, Τσαμαδός, Λαμπρινόπουλος,
Πεσμαζόγλου, Κάμπας, Αλεξανδρής, Δράκος.

________________________________________
Γεώργιος Ταμβάκης, Δικηγόρος
Οδός Όγλ 41. Βόλος