32498 - Στην Ινδία

Ν. Λυγερός

Στην Ινδία
ο ομαδικός
βιασμός
γυναίκας
έχει γίνει
αληθινό
πρόβλημα
κοινωνίας
και πρέπει
οι καταγγελίες μας
να είναι
πιο σκληρές
και αποτελεσματικές
για ν’ αλλάξουν
τα πράγματα
διότι και εκεί
τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
έχουν νόημα
για κάθε γυναίκα
που υποφέρει
και πεθαίνει
από αυτό
το έγκλημα.