32512 - Γιατί τα σύννεφα

Ν. Λυγερός

Γιατί τα σύννεφα
δεν ανήκουν
σε κανέναν,
ρώτησε
ο μικρός άνθρωπος
που αγνοούσε
ότι τα άτομα
δεν μπόρεσαν
να καρφώσουν
πάνω τους
πινακίδες
ιδιοκτησίας
για να φανεί
ο τίτλος
που δεν είχαν
λόγω έλλειψης
ευγένειας.