32744 - Το μέγεθος της σκακιέρας

Ν. Λυγερός

Πολλοί προσπαθούν να εφαρμόσουν στοιχεία στρατηγικής δίχως να εξετάσουν το μέγεθος της σκακιέρας πάνω στην οποία σκέφτονται. Όμως δίχως τη μελέτη του πλαισίου, του πεδίου, του πεδίου δράσης και του πεδίου μάχης, τι νόημα έχει μια λήψη απόφασης που επιλέγει μια κίνηση που θα γίνει πράξη. Το πρόβλημα του μεγέθους μιας σκακιέρας δεν είναι σημαντικό μόνο στο σκάκι. Υπάρχει ο ίδιος προβληματισμός πάνω στα goban για το go: Μάλιστα εκεί έχουμε το πρόβλημα που είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο αφού υπάρχουν goban 9×9, 13×13 και 19×19. Σε αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε ότι στο μικρότερο goban παίζει μεγαλύτερη σημασία η τακτική ενώ η στρατηγική λειτουργεί κυρίαρχα στο μεγαλύτερο. Έτσι αυτό το αρχικό μέγεθος έχει τεράστια σημασία και στη γεωστρατηγική ως χώρος, στην τοποστρατηγική ως τόπος και στη χρονοστρατηγική ως χρόνος. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια μεταστρατηγική επιλογή που θα δείξει την εμβέλεια του οράματος για να βρεθεί ο στόχος που θα επιτευχθεί από τη στρατηγική. Αλλιώς δίχως επιλογή αρχικού πλαισίου όλοι παίζουν τακτικά και αυτοσχεδιάζουν μια στρατηγική δίχως να μπορούν να τη διαμορφώσουν.