32831 - Οι ξύλινες πινακίδες

Ν. Λυγερός

Οι ξύλινες πινακίδες
πήραν τη θέση τους
στον κήπο
και δίπλα
στην κρήνη
για να βοηθήσουν
τους μικρούς ανθρώπους
να μεγαλώσουν
και να βρεθούν
πιο γρήγορα,
πιο κοντά
και πιο βαθιά
στην Ανθρωπότητα
δίχως τα εμπόδια
της κοινωνίας
έτσι ώστε
να βοηθήσουν
και άλλους
χωρίς φόβο.