Διάλεξη: Παιδεία και Ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: “Παιδεία και Ανθρωπιά”. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Ηράκλειο, Κρήτη. Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, ώρα: 19:00. –