33098 - Το Serendipity

Ν. Λυγερός

Το Serendipity
δεν είναι μόνο
για τους μικρούς
ανθρώπους
αλλά και
για τις μικρές
υπερδομές
που θέλουν
και αυτές
να εξελιχθούν
μέσω
της Έξυπνης
Παιδείας
διότι
αυτή
είναι
φτιαγμένη
για πολλές
νοημοσύνες.