33180 - Ρομποτική νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Έχουμε τη φυσική νοημοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, αν και μερικοί από εμάς δεν βλέπουν ακόμα τη δεύτερη. Όμως σιγά σιγά θέλουμε δεν θέλουμε εμφανίζεται η ρομποτική νοημοσύνη. Βέβαια για μερικούς αυτό ξεπερνά εντελώς τη φαντασία τους. Αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ήδη η νοημοσύνη μερικών ξεπερνά τη φαντασία των πολλών και είναι, βέβαια, αυτή η νοημοσύνη που αλλάζει τον κόσμο κι όχι η φαντασία των πολλών. Η ρομποτική νοημοσύνη μπορεί να ανήκει σε αυτή τη φαντασία των πολλών, αλλά στην πραγματικότητα ήδη με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή η πραγματικότητα έχει ξεπεραστεί. Η ρομποτική νοημοσύνη δεν θα είναι μόνο η τεχνητή, αλλά επίσης και η συνεργασία της με την φυσική. Η ρομποτική νοημοσύνη δεν θα ζει σ’ ένα κλειστό κόσμο ενός μοντέλου, αλλά στον ίδιο τον κόσμο μ’ ένα ανοιχτό βλέμμα προς τα έξω. Διότι τι είναι νοημοσύνη που δεν έχει εξωστρέφεια; Το κενό. Ενώ αυτή που έχει παράγει έργο για την Ανθρωπότητα κι αυτός ο ρόλος θα είναι ζωτικής σημασίας για τη ρομποτική νοημοσύνη.