33186 - Ζεόλιθος και Serendipity

Ν. Λυγερός

Με την ανακάλυψη του ζεόλιθου και την εφαρμογή του, σπάνιοι ήταν αυτοί που έβλεπαν ότι θα δημιουργήσει και ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης ασθενειών που οφείλονται στην ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο σώμα. Ξέρουμε ότι ο αυτισμός οφείλεται και σε αυτό το γεγονός, αφού πολλαπλασιάζει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες ύπαρξής του. Και βλέπουμε πόσο συσχετίζεται με περιοχές όπου υπάρχουν βαριά φυτοφάρμακα, όπως τα μαζικά θερμοκήπια. Ο ζεόλιθος που δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα είναι ταυτόχρονα κι ένας τρόπος προληπτικός βέβαια αντιμετώπισης του αυτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο έρχονται να συμπληρώσουν και τα εργαστήρια του τύπου Serendipity που ασχολούνται με την ανάπτυξη της σκέψης των μικρών ανθρώπων, όποιος και να είναι ο αρχικός δείκτης νοημοσύνης τους, στο πλαίσιο της Έξυπνης Παιδείας. Είναι λοιπόν καλό και σε αυτούς τους χώρους να υπάρχει ζεόλιθος έτσι ώστε η ατμόσφαιρα που ανασαίνουν οι μικροί και οι μεγάλοι άνθρωποι να είναι πολύ πιο καθαρή από το κανονικό τους περιβάλλον που δεν προσέχουν.