33195 - Γλυκός Διάλογος

Ν. Λυγερός

Χ: Είναι έτοιμο;
Μ: Σε λίγο…
Χ: Περιμένουν ήδη…
Μ: Δεν θα δοκιμάσεις εσύ;
Χ: Θα πάρω κι εγώ για σένα.
Μ: Και το υπόλοιπο για τους άλλους.
Χ: Επειδή σ’ αγαπώ. Επειδή τους αγαπώ.
Μ: Από τώρα;
Χ: Από την αρχή.
Μ: Πότε ήταν;
Χ: Πριν.
Μ: Κι ήμουν στο μέλλον…
Χ: Θα είσαι και στο παρελθόν.
Μ: Δεν θέλω.
Χ: Τότε θα επανέλθω μετά.
Μ: Ναι αυτό να κάνεις.
Χ: Θα το κάνω και αυτό.
Μ: Είναι έτοιμο.
Χ: Θα πάρω το πρώτο.
Μ: Χαίρομαι, για σένα είναι.
Χ: Γι’ αυτό μετά θα είναι και για τους άλλους.
Μ: Ξέρω.
Χ: Μεταχαίρομαι.
Μ: Με είχαν προειδοποιήσει.
Χ: Έτσι πάει για την Ανθρωπότητα.