33229 - Το πολυεργαλείο

Ν. Λυγερός

Το πολυεργαλείο
του Καραθεοδωρή
είναι ήδη στο Μουσείο
και θα μπορούσες
κι εσύ που είσαι
της τεχνολογίας
να το διαδώσεις
κάνοντας το ανάλογο
για να ξέρουν
και οι άλλοι
τι δημιούργησε
έτσι ώστε
να διαθέτουν
κι ένα κομμάτι
εντελώς πρακτικό
του τεχνολογικού του
έργου.