33285 - Υπερβατικό Μάθημα

Ν. Λυγερός

Μαθητές: Δάσκαλε, περιμένετε να ξέρουμε όλα αυτά…

Δάσκαλος: Περί θανάτου;

Μαθητές: Ακριβώς.

Δάσκαλος: Σιγά σιγά.

Μαθητές: Ξέραμε τι σημαίνει αυτή η έκφραση…

Δάσκαλος: Ακόμα καλύτερα.

Μαθητές: Είναι τόσοι πολιτισμοί…

Δάσκαλος: Είναι τόσοι μαθητές…

Μαθητές: Επαρκούμε όμως;

Δάσκαλος: Όλα αφορούν μόνο την αλήθεια.

Μαθητές: Και αυτή είναι μια.

Δάσκαλος: Διότι υπάρχει ενοποίηση της πολλαπλότητας.

Μαθητές: Οι διακλαδώσεις όμως.

Δάσκαλος: Είναι κομμάτια ιστορίας.

Μαθητές: Που βλέπετε από το μακρινό μέλλον.

Δάσκαλος: Και το βαθύ παρελθόν.

Μαθητές: Ο καθένας έζησε αιώνες…

Δάσκαλος: Τότε χίλια χρόνια επαρκούν για την κάλυψη.

Μαθητές: Δάσκαλε, πώς τα λέτε αυτά;

Δάσκαλος: Όπως τα ζω.

Μαθητές: Τόσο απλά…

Δάσκαλος: Αλλά ποτέ απλοϊκά…

Μαθητές: Και τώρα;

Δάσκαλος: Αρχίζουμε.