33288 - Δάσκαλος, μαθήτριες και παίγνια

Ν. Λυγερός

Μαθήτριες: Καλύτερα να σημειώνουμε τις εξηγήσεις.

Δάσκαλος: Ειδικά αν είναι να τις μοιραστείτε με άλλους μαθητές.

Μαθήτριες: Κι εμείς θα μπορούσαμε να διαδώσουμε αυτή τη γνώση;

Δάσκαλος: Αφού θα την ενσωματώσετε στη σκέψη σας.

Μαθήτριες: Είναι τόσο εύκολο.

Δάσκαλος: Δεν είπα ότι είναι τόσο εύκολο.

Μαθήτριες: Μα τότε;

Δάσκαλος: Θα ξεπεράσουμε μαζί τις δυσκολίες.

Μαθήτριες: Όλες;

Δάσκαλος: Όλες βέβαια.

Μαθήτριες: Δάσκαλε!

Δάσκαλος: Γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Μαθήτριες: Σωστό κι αυτό.

Δάσκαλος: Ας αρχίσουμε με το Πυθαγόρειο.

Μαθήτριες: Έχει πολλές συμμετρίες.

Δάσκαλος: Αλλά λίγες βασικές ιδέες.

Μαθήτριες: Δηλαδή;

Δάσκαλος: Όλα γίνονται με την επιλογή της γωνίας.

Μαθήτριες: Όπως με το Ελλειπτικόν που όλα γίνονται με την επιλογή της καμπυλότητας στην πλευρά.

Δάσκαλος: Και στο Heraldo με τον ισομορφισμό χρωμάτων.

Μαθήτριες: Ουσιαστικά μια θεμελιακή ιδέα.

Δάσκαλος: Η οποία πολλαπλασιάζεται μέσω διακλαδώσεων.