3329 - Ανθρώπινη ένωση. Union Humaine

N. Lygeros

Encre de Chine noire, jaune et rouge