33485 - Τα έξυπνα παιχνίδια

Ν. Λυγερός

Τα έξυπνα παιχνίδια
με την επιρροή τους
προκαλούν την ανάπτυξη
του ανθρωπίνου εγκεφάλου
λόγω πυκνότητας νοημοσύνης
αλλά να θυμάσαι
ότι με τον ίδιο τρόπο
εισχωρούμε στη διαχρονικότητα
που είναι απαραίτητη
για να δώσει το εφήμερο
της ύπαρξης
και να δώσει χώρο
στην ελεύθερη ζωή.