33548 - Με τις άπειρες αντοχές

Ν. Λυγερός

Με τις άπειρες αντοχές
μπορείς να δώσεις
χαρά στις μαθήτριες
ειδικά όταν είναι μικρές
γι’ αυτόν τον λόγο
μας βλέπεις παράξενα
επειδή αντέχουμε
από τους άλλους
για τους άλλους
διότι είναι απαραίτητο
για να υπάρξει
η αλλαγή φάσης
που οδηγεί στο φως
και τη συνέχεια
της αφύπνισης
που δεν σταματά
αν δουν την αγάπη
για την Ανθρωπότητα.