3355 - Το άρθρο του Pauli περί σχετικότητας του Einstein

N. Lygeros

Ο Wolfgang Pauli έγραψε ένα άρθρο το 1921 περί ειδικής και γενικής σχετικότητας του Albert Einstein. Το 1956 με πάρα πολλές προσθήκες και ιστορικού και φυσικού περιεχομένου, έγινε ένα βιβλίο. Αυτό είναι το τυπικό πλαίσιο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις ευχαριστίες υπάρχει το όνομα Bessel – Hagen που δεν ήταν παρά ο διδακτορικός φοιτητής το Carathιodory. Αυτή η λεπτομέρεια δεν έχει μόνο το δικό της ενδιαφέρον αλλά και προεκτάσεις χρήσιμες για την ανάλυσή μας. Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου του Pauli υπάρχει μια ιστορική αναφορά στη γενική θεωρία της σχετικότητας έως το άρθρο του Einstein που δημοσιεύτηκε το 1916. Όλο αυτό το πεδίο δεν μπορεί να συσχετισθεί με τη συμβολή του Carathéodory, εφόσον, όπως το διευκρινίσαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, άρχισε ακριβώς στα τέλη του 1916. Οι αναφορές του Pauli έχουν ελεγχθεί από τον φοιτητή του Carathιodory, ο οποίος δεν επισήμανε καμιά παράλειψη. Οι πρώτες αναφορές αρχίζουν το 1911 με το άρθρο του Einstein. άber den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes, Ann. Phys. Lpz 35 (1991) p. 898. Και μετά ακολουθούν οι εξής: 

. A. Einstein – Ann. Phys. Lpz 38 (1912) p. 355 
. M. Abraham – A. Einstein Ann. Phys. Lpz 38 (1912) p. 1056 
. M. Abraham – A. Einstein Ann. Phys. Lpz 38 (1912) p. 444 
. A. Einstein Zum gegenwδrtigen Stand des Gravitationsproblems Phys. Z. 14 (1913) 
. A. Einstein – M. Grossmann. Z. Math. Phys. 63 (1914) p. 215 
. A. Einstein Die formale Grundlage der allgemeinen Relativitastheorie S.B. preuss. Akad. Wiss. (1914) p. 1030 
. A. Einstein S.B. preuss. Akad. Wiss. (1915) p. 778 

Σε αυτό το σημείο ο Pauli κάνει μια ειδική αναφορά στον David Hilbert εξηγώντας ότι βρήκε και αυτός, ανεξάρτητα από τον Einstein, τις γενικές εξισώσεις πεδίου. Όμως διευκρινίζει ότι η παρουσίαση του Hilbert δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους φυσικούς για δύο λόγους. 

1. Εισήγαγε ως αξίωμα την ύπαρξη της αρχής της μεταβολής. 
2. Οι εξισώσεις πεδίου προέρχονται από τη θεωρία της μάζας του Mie και όχι από ένα γενικό σύστημα μάζας. 

Αυτή τη φορά, η αναφορά σχετίζεται με τον καθηγητή του Carathιodory. 
Και μετά ο Pauli συνεχίζει με τις εξής: 

. A. Einstein S.B. preuss. Akad. Wiss. (1915) P. 831 
. A. Einstein Ann. Phys., Lpz, 49 (1916) p. 769 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν με όλο αυτό το πλαίσιο ότι επιβεβαιώνεται η ιδέα ότι η θεωρία της γενικής σχετικότητας, όπως και της ειδικής, είχε επινοηθεί εντελώς από τον Einstein πριν αρχίσει η πρώτη τους αλληλογραφία. Πράγμα το οποίο συμβαδίζει και με το περιεχόμενο των δύο πρώτων επιστολών που στάλθηκαν στον Carathιodory και που βρίσκονται τώρα στη βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου, μετά από την πώλησή τους από την Ιωσηφίνα Καραθεοδωρή. Με αυτό το δεύτερο άρθρο, θεωρούμε ότι έχει κλείσει οριστικά το θέμα της προτεραιότητας μεταξύ των δύο επιστημόνων. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό τώρα να αναδειχθεί η πραγματική συμβολή του Carathιodory στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονταν στη γενική θεωρία της σχετικότητας του Einstein, με τη χρήση των κανονικών συντεταγμένων και το φορμαλισμό του Hamilton-Jacobi.