34061 - Νοητική Στρατηγική και Συμβουλές

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η ευκολία βασίζεται πάνω στις εντολές, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ανάδραση και ακόμα λιγότερο η αντίδραση χωρίς επιπτώσεις. Έτσι χρησιμοποιούνται συχνά στα συστήματα ασφάλειας αλλά και στην κοινωνία, όταν υπάρχει ιεραρχικό πλαίσιο. Η Στρατηγική όμως ειδικά αυτή που είναι υψηλού επιπέδου δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό το απλοϊκό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, η νοητική στρατηγική χρησιμοποιεί κατεξοχήν τις συμβουλές. Η Διδασκαλία βασίζεται σε παραβολές για όσους δεν ξέρουν και σε συμβουλές για όσους ξέρουν. Διότι οι πρώτοι πρέπει να κατανοήσουν, ενώ οι δεύτεροι να επινοήσουν. Στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πάντα πλαίσιο ελευθερίας και επιλογής, έτσι μπορεί να εμφανιστεί και η υπέρβαση που δεν θα ήταν δυνατή αλλιώς. Με τις συμβουλές η στρατηγική ειδικά η νοητική, απελευθερώνει τη σκέψη του μαθητή και του δείχνει νέα μονοπάτια για την ανάπτυξή του, που δεν είναι ποτέ υποχρεωτική να πάρει αν δεν το θέλει, αλλά έχει δυνατότητα να υλοποιήσει αν ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης εμπιστοσύνης στον εαυτό του. Έτσι βλέπουμε πνευματική ανάπτυξη λόγω απουσίας δογματισμού και επειδή αυτές οι συμβουλές είναι πάντα ανθρώπινες, αποτελούν και μια έκφραση της αγάπης της Ανθρωπότητας που αγγίζει βαθιά το είναι για να γίνει πράξη.