34190 - Πολυκυκλική Στρατηγική

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν αναλύουμε μερικά δεδομένα της επικαιρότητας, θεωρούμε φυσιολογικό να τα εντάσσουμε σ’ ένα πλαίσιο που είναι σχετικά λεπτό ως χρονικό διάστημα όμως η Χρονοστρατηγική αποδεικνύει ότι αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να απομονωθούν και να θεωρηθούν εντελώς ανεξάρτητα από το παρελθόν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ανάλυση πρέπει να έχει πάχος χρόνου. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό επαρκεί για να λειτουργήσει πολυκυκλικά η στρατηγική. Με άλλα λόγια μετά από αλλαγές φάσης και αλλαγές κύκλου, υπάρχουν στοιχεία διαχρονικά που δεν εξαφανίζονται, διότι λειτουργούν ως κομβικά στοιχεία μίας υπερχορδής. Έτσι ακόμα και αν αυτή ταλαντεύεται η υπερδομή της παραμένει αναλλοίωτη χρονικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ν’ αναλύσουμε όχι μόνο μορφοκλασματικά τα δεδομένα, αλλά ακόμα και με τη θεωρία κυμάτων για να εμφανιστεί ακόμα καλύτερα το φάσμα τους. Έτσι όταν έχουμε τέτοιου τύπου δεδομένα που μπορούν να αφορούν στο Βυζάντιο ή ακόμα και την Αυτοκρατορία της Κίνας, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα μοντέλα και πόσο αποτελεσματικά είναι στην πρόγνωση. Διότι η πολυκυκλική στρατηγική δεν είναι βέβαια αποκλειστικά περιορισμένη στο παρελθόν. Έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη θεωρία διακλαδώσεων για να εντοπίσει πορείες που άλλοι θα χαρακτήριζαν μόνο ως τροχιακά. Έχουμε συνηθίσει να δίνουμε έμφαση σε στιγμιαία δεδομένα που δεν αποτελούν γεγονότα. Ενώ με την γεγονολογία είναι δυνατόν να αναλύσουμε και να συνθέσουμε διαφορετικά τις σχέσεις τους. Η μελέτη της πολυκυκλικής στρατηγικής είναι πιο κατανοητή μέσω τεχνητών δικτύων ειδικά αυτών που έχουν βαθύτητα. Διότι όταν αναλύουν σενάρια προβολικά και όχι ακόμα υπαρκτά λόγω έλλειψης επιλογής, η μεθοδολογία είναι συμβατή. Μερικά στοιχεία αλλάζουν με τα σενάρια, ενώ άλλα όχι. Τα τελευταία είναι κατά κάποιο τρόπο ασυμπίεστα σύμφωνα με την ορολογία της θεωρίας κομψότητας στην αλγοριθμική. Έτσι αυτά μπορούν να αποτελούν βάσεις για εξελίξεις εντός του σεναρίου. Και πάνω σε αυτές τις βάσεις, η πολυκυκλική στρατηγική μπορεί να μελετήσει την πολλαπλότητα που τις αναγκάζει για να βρει το κατάλληλο μονοπάτι που ελαχιστοποιεί τα εμπόδια κάνοντας χρήση ανώτερων βαθμών ελευθερίας για να επιλύσουν τις κρίσεις με μονοπάτια ισορροπίας. Έτσι η πολυκυκλική στρατηγική αποτελεί εργαλείο για την Ανθρωπότητα.