34250 - Τα κύματα της θάλασσας

Ν. Λυγερός

– Τα κύματα της θάλασσας είναι τόσο σημαντικά;
– Είναι η δυναμική του στατικού.
– Και τι σημαίνει αυτό;
– Είναι η ταλάντωση χορδών.
– Μα δεν είναι μόνο επιφανειακό.
– Είναι ζώνη επαφής.
– Ουρανού και θάλασσας. Κι οι αλλαγές;
– Η έκφραση του αναλλοίωτου.
– Και η σχέση με το βάθος;
– Τα όρια της βαθύτητας.
– Και η αρχή τότε.
– Έτσι ξεκινά η αφύπνιση.
– Με την ηλιακή ρόδα.
– Με την συνείδηση του όλου.
– Είμαστε μόνο κύματα.
– Και ταυτόχρονα επαφή δύο γαλάζιων.
– Άρα εμείς επιλέγουμε ποια αξία θα δώσουμε στον ρόλο μας.
– Μόνο εμείς αλλά για την αξιοσύνη, είναι η Ανθρωπότητα.