34584 - Μοναχικό Σκάκι 3. (με Α. Θωμά)

Α. Θωμάς, Ν. Λυγερός

Θέσεις: Πγ4
                 Πγ3
                 Αα2
                 Αβ3
                 Ιγ1
                 Ιβ2
                 δ4

Λύση: 1. I x β3
                 2. Α x β3
                 3. Ι x γ4
                 4. Α x γ4
                 5. Π x γ4
                 6. Π x δ4.