34607 - Η αξία

Ν. Λυγερός

Η αξία
που έχει
το περπάτημα
φαίνεται
σε σχέση
με την ακινησία
αλλά
και με τον ρυθμό
αφού το τρέξιμο
δείχνει
ότι προσπαθείς
να προλάβεις
μια κατάσταση
που είχε
ξεφύγει
επειδή
δεν πρόβλεψες
εγκαίρως
το μέλλον
της ιστορίας.