34639 - Γιατί οι μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Γιατί οι μαθήτριες
να εξαφανίζονται
από το πλαίσιο
της θρησκείας
και να τους απαγορεύονται
ειδικοί χώροι
ενώ έχουν ακριβώς
την ίδια πίστη
και παλεύουν
με την ίδια δύναμη
ενάντια στη βαρβαρότητα
όταν αυτή
προσπαθεί
να πληγώσει
την Ανθρωπότητα
έτσι αντιστάσου
στον δογματισμό
και μην τις αποκλείεις
από την ουσία
του έργου.