34694 - Οι υδρογονάνθρακες δεν ανακαλύπτονται με γεωτρύπανα αλλά με σωστές προβλέψεις γεωτρητικών θέσεων. (με Η. Κονοφάγο και Α. Φώσκολο)

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Η γεώτρηση της TOTAL στον θαλάσσιο οικόπεδο 11 απέδειξε ότι -από οικονομικής άποψης- η επιλογή της θέσης του Ονησίφορος Δυτικά-1 ήταν μία γεώτρηση τοποθετημένη γεωγραφικά σε άστοχη θέση. Απέδειξε μεν ότι εκεί υπάρχει κοίτασμα τύπου Ζορ αλλά με ελάχιστη πληρότητα σε φυσικό αέριο. Τα πιστοποιημένα αποθέματα του Ονησίφορου είναι πιθανότατα της τάξης των 350 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδών ή 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων περίπου. Όμως 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αντιπροσωπεύουν ένα κοίτασμα το οποίο είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα το κοίτασμα Νότιος Καβάλα στην Θάσο το οποίο τροφοδότησε τοπικά την περιοχή με φυσικό αέριο επί 20 χρόνια.
Τα θαλάσσια βάθη στην Κύπρο απαιτούν σήμερα ανακαλύψεις κοιτασμάτων με αποθέματα που υπερβαίνουν τα 6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ή 170 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων για να θεωρηθούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμα από μόνα τους. Για να ανακαλυφθούν όμως αυτού του μεγέθους κοιτάσματα θα απαιτηθεί να εντοπιστούν στόχοι κοιτασμάτων που παλαιογεωγραφικά καλύφθηκαν έγκαιρα με αδιάβροχα στρώματα αλάτων του Μεσσηνίου πριν υπάρξει διαφυγή φυσικού αερίου από τις δομές στόχους ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε ότι παλαιογεωγραφικά στην περίπτωση του κοιτάσματος Ζορ η ασβεστολιθική αυτή δομή καλύφθηκε με άλατα του Μεσσηνίου την στιγμή που ήταν σχεδόν πλήρης με φυσικό αέριο. Αντίθετα στον Ονησιφόρο υπήρξαν ενδείξεις διαφυγών βιογενούς φυσικού αερίου και εισροής υδάτων.
Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας είχαμε αναφερθεί στις προ διετίας υποδείξεις του Σόλωνα Κασίνη να διερευνηθεί πρωταρχικά ο στόχος κοιτάσματος που βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα μακρύτερα από το Zορ στην κυπριακή ΑΟΖ και αργότερα να επεκταθεί η έρευνα μακρύτερα. Εδώ αντίθετα επιλέγει μία θέση που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακρύτερα με την δικαιολογία μιας αποτελεσματικότερης τροφοδοσίας της δομής Ονησιφόρος με βιογενές φυσικό αέριο δεδομένου ότι πέριξ της δομής αυτής υπήρχαν απανταχού υποκείμενα μητρικά πετρώματα. Αποδείχθηκε ότι ο παράγοντας αυτός δεν ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας. Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας θεωρείται πλέον το κατά πόσον μία δομή στόχος καλύφθηκε έγκαιρα από επαρκές πάχος αδιάβροχων πετρωμάτων δηλαδή άλατα του Μεσσηνίου, την στιγμή που εμφάνιζε την μέγιστη πληρότητα με βιογενές φυσικό αέριο μέσω τροφοδοσίας από γειτονική υπάρχουσα παλαιολιμνοθάλασσα. Η διάσταση αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας των αναμενόμενων κυπριακών γεωτρήσεων σε στόχους υφαλογεννών ασβεστολίθων. Πιστεύουμε ότι επ’ αυτού θα πρέπει να επικεντρωθούν οι ερευνητικές προσπάθειες των εταιρειών πετρελαίου στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και ευρύτερα όλων των επιστημονικών φορέων που ασχολούνται με το θέμα του εντοπισμού και ανακάλυψης κοιτασμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος υφαλογεννών ασβεστολίθων στην Ανατολική Μεσόγειο.