34702 - Μελέτα τα Μετέωρα

Ν. Λυγερός

Μελέτα τα Μετέωρα
με το πλαίσιο
της Ανθρωπότητας,
με το πεδίο
της Ελλάδας
με το πεδίο δράσης
του μοναχισμού
με το πεδίο μάχης
της πολιορκίας
έτσι θα είσαι
έτοιμος
ν’ αντιμετωπίσεις
κάθε πράξη
ακόμα
και βαρβαρότητας
διότι θα έχεις
μαζί σου
τη στρατηγική
του Δίκαιου.