34802 - Πιο πέρα μέσω αναλογίας. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά

Μαθήτρια: Μας μάθατε ότι για να γίνεις άνθρωπος πρέπει να είσαι πρώτα συνάνθρωπος.
Δάσκαλος: Σωστά.
Μαθήτρια: Μπορούμε να πούμε αναλογικά ότι για να βιώσει κάποιος κι όχι μόνο για να υπάρχει, πρέπει πρώτα να συμβιώσει.
Δάσκαλος: Ναι βέβαια.
Μαθήτρια: Να ζήσει μαζί με τους άλλους… Αυτός δεν είναι ο ρόλος της ομάδας.
Δάσκαλος: Αυτός είναι ο σκοπός της διδασκαλίας.
Μαθήτρια: Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικά τα Masterclass; Ειδικά όταν υπάρχει παραγωγή έργου που μας πάει παραπέρα, πιο βαθιά και πιο ψηλά;
Δάσκαλος: Είναι απαραίτητα για την εξέλιξη, ειδικά όταν υπάρχουν δυσκολίες.
Μαθήτρια: Υπάρχει η καθοδήγηση του Δασκάλου για να τις υπερβούμε σαν την σπείρα μας ενωμένοι για να πάμε παραπέρα.
Δάσκαλος: Κι έτσι πάμε πιο πέρα από τα όρια του καθενός, διότι η ομαδικότητα είναι πιο ισχυρή.