34840 - Περί αναλογίας και μεταφοράς δομής. (με Β. Τσατσαμπά)

Ν. Λυγερός, B. Τσατσαμπά

Μαθήτρια: Υπάρχει διαφορά μεταξύ αναλογίας και μεταφοράς δομης.
Δάσκαλος: Βέβαια. Η μεταφορά δομής είναι πιστή. Η αναλογία έχει μόνο μερικά στοιχεία!
Μαθήτρια: Γι’ αυτό βάζετε τον παράγοντα πίστη ανάμεσα στη γνώση και στην πληροφορία στο
διάγραμμα.
Δάσκαλος: Είναι απαραίτητο για την αλήθεια.
Μαθήτρια: Και γι’αυτό λέτε ότι η αναλογία είναι επικίνδυνη. Επειδή δεν έχει όλα τα στοιχεία.
Δάσκαλος: Η διαφορά που κάνει τη διαφορά!
Μαθήτρια: Θα είμαι πιο προσεχτική όταν χρησιμοποιώ τη λέξη: αναλογικά
Δάσκαλος: Ναι πρέπει.
Μαθήτρια: Είναι θέμα λογικής;
Δάσκαλος: Όχι, μαθηματικών.
Μαθήτρια: Μου θυμίζει τα μαθήματα επιστημολογίας.
Δάσκαλος: Είναι αναμενόμενο λόγω του κοινού.
Μαθήτρια: Οι εμπειρογνώμονες…
Δάσκαλος: Οι βιβλιοθηκάριοι της βιβλιοθήκης.
Μαθήτρια: Όπου δημιουργούν οι Χαμαιλέοντες.